Voor wie

Voor wie is de Beelsfundatie

Voor personen en gezinnen

Uit het door dokter Beels nagelaten vermogen kan de Beelsfundatie uitkeringen doen of leningen verstrekken aan personen of gezinnen die in moeilijke financiële omstandigheden verkeren.

Aanvraagcriteria:

* De Beelsfundatie is actief in Helmond en directe omgeving en een aanvrager moet in dit gebied woonachtig zijn. Alleen personen die wonen in Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Someren of Mierlo (niet Geldrop) komen in aanmerking voor ondersteuning. Het uitgangspunt is dat een aanvrager ten tijde van de aanvraag 6 maanden in het werkgebied woont of op andere gronden gedurende die periode verbondenheid met het werkgebied heeft.

* De oprichter van de Beelsfundatie heeft als eis gesteld dat de personen die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning fatsoenlijke en hardwerkende mensen zijn, die door omstandigheden en buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

Wat kan worden aangevraagd:

Noodzakelijke kosten die niet uit het eigen inkomen voldaan kunnen worden kunnen worden aangevraagd. Het kan gaan om een eenmalige bijdrage, bijvoorbeeld voor de vervanging van een kapotte koelkast of wasmachine, een laptop voor een kind, een noodzakelijke opleiding of een kostbare noodzakelijke medische behandeling die niet vergoed wordt, maar ook om langere steun in de vorm van een lening voor een jaar om een zware periode te overbruggen. 

Beelsfundatie verstrekt geen financiële bijdrage voor kosten of rekeningen die al betaald zijn. Kosten van huisdieren of een dierenarts komen niet voor vergoeding in aanmerking, kosten voor naturalisatie evenmin. Kosten voor een vaatwasser, droger, airco, tv of een zitbank vergoeden wij niet.

Voor maatschappelijke organisaties

Als de uitkering ten goede komt aan individuele personen in Helmond en directe omgeving kan ook een stichting of andere maatschappelijke organisatie een beroep doen op de Beelsfundatie.

Beelsfundatie ondersteunt geen projecten; steunverleningen moeten altijd ten rechtstreeks ten goede komen van individuen.

Vertrouwelijkheid

De Beelsfundatie gaat zeer vertrouwelijk om met aanvragen en steunverleningen aan individuen. Alleen de Administrateurs (zo heeft de oprichter het bestuur van de Beelsfundatie genoemd) zijn op de hoogte van de aanvragen en toekenningen en leggen daarover geen verantwoording af aan de Curators en het College van Kiezers (dit zijn de toezichthouders van de Beelsfundatie; zij benoemen de Administrateurs). De administrateurs van de Beelsfundatie beslissen als enige over de aanvraag. Zie verder ook onder privacy.

Beelsfundatie

Aanvraag Indienen

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u onder het kopje: “Aanvraag”