Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure Beelsfundatie

Als u denkt dat u tot de doelgroep van de Beelsfundatie behoort kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen via de onderstaande aanvraagtoepassing van de Beelsfundatie.

Om de aanvraag goed en snel te kunnen beoordelen moet deze voldoen aan enkele voorwaarden. De aanvraag moet volledig zijn en de gevraagde bijlagen moeten worden meegestuurd. Het verdient aanbeveling om de aanvraag te laten voorbereiden door de maatschappelijke organisatie die u bijstaat. Dit kan zijn de contactpersoon bij de gemeente, de LEV-groep, bewindvoerder of een andere hulpverleningsorganisatie. De Administrateurs van de Beelsfundatie kunnen over de aanvraag contact opnemen met u of met uw hulpverlener/contactpersoon, ook is een huisbezoek mogelijk. Bij de aanvraag vragen wij u een omschrijving van de sociale achtergrond te geven. Tevens verzoeken wij u de probleemsituatie te beschrijven en hoe deze is ontstaan. Voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Wmo, Ziektekostenverzekering en Bijzondere Bijstand, moeten eerst worden benut voordat een aanvraag wordt gedaan. Wij vragen u om een ID bewijs, waarbij wij u vragen om persoonlijke gegevens zoals BSN nummers onleesbaar te maken. Beelsfundatie besluit over het al dan niet toekennen van een ondersteuningsaanvraag, tegen een afwijzing staat geen voorziening open.

Wij hebben gemerkt dat niet alle browsers evengoed overweg kunnen met de digitale aanvraag Uw aanvraag kunt u het beste met een computer of laptop indienen, de aanvraagmodule is niet geschikt voor mobiele devices. Indien u geen bestanden kunt uploaden of de aanvraag niet kunt afronden, dan verzoeken wij u onderstaand het aanvraagformulier te gebruiken en de problemen met vermelding van uw browser en versienummer aan ons door te geven. Hierdoor kunnen wij onze digitale aanvraagprocedure verbeteren. U krijgt een automatische ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag door ons is ontvangen. Als u geen bevestiging heeft gekregen dan hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. 

Bijlagen groter dan 10 mb kunnen niet worden geupload. Gelieve hier rekening mee te houden.

Beelsfundatie

Aanvraagformulier

Indien u geen bestanden kunt uploaden of de aanvraag niet kunt afronden, dan verzoeken wij u dit aanvraagformulier met vermelding van uw browser en versienummer in te vullen.