Over ons

Over ons

De Beelsfundatie is opgericht door een zoon van Johannes Baptista Beels, die zich rond 1760 als huisarts in Helmond had gevestigd. Een van zijn zoons was Theodorus Nicolaas Beels, die huisarts was in Bergen op Zoom en Breda. In de winter van 1842 op 1843 was er veel armoede en werkeloosheid onder de Helmondse bevolking en dat heeft dokter Th.N. Beels ertoe gebracht om zijn vermogen beschikbaar te stellen voor een liefdadig doel. Dokter Beels had al een ontwerp voor een stichting laten maken, maar deze was nog niet opgericht toen hij in 1845 overleed. Dat is na zijn dood gedaan door een neef. De Beelsfundatie werd een “eeuwigdurende fundatie tot ondersteuning van hulpbehoevende huisgezinnen en personen” en “alleen zij, die zich door hunnen deugd, vlijt en oppassing steeds hebben onderscheiden en de achting hunner medeburgers verdienen” komen in aanmerking voor ondersteuning. Het bestuur van Beelsfundatie bestaat uit vijf zogenoemde Administrateurs. Zij worden benoemd door het College van Kiezers, die uit hun midden drie Curators kiezen. De Administrateurs leggen verantwoording af over het beheer en de instandhouding van het vermogen, niet over de wijze waarop en aan wie zij uitkeringen hebben gedaan. Zie voor de historie www.rhc-eindhoven.nl, waar ook de organisatievorm is beschreven. Bijgaand enkele pagina’s van de oprichtingsakte.

Beelsfundatie

Aanvraag Indienen

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u onder het kopje: “Aanvraag”