Voor wie is de Beelsfundatie

De Beelsfundatie beheert een vermogen en kan daaruit uitkeringen doen of leningen verstrekken aan personen of gezinnen die in moeilijke financiële omstandigheden verkeren. De Beelsfundatie is actief in Helmond en directe omgeving.

De oprichter van de Beelsfundatie heeft als eis gesteld dat de personen die in aanmerking komen voor een uitkering fatsoenlijke en hardwerkende mensen zijn, die zich buiten hun schuld in moeilijke omstandigheden bevinden.

Het kan gaan om een eenmalige bijdrage, bijvoorbeeld voor de vervanging van een kapotte koelkast, een laptop voor een kind of een kostbare noodzakelijke medische behandeling die niet geheel door de ziektekostenverzekering wordt vergoed, maar ook om langere steun in de vorm van bijvoorbeeld een lening voor een jaar om een zware periode te overbruggen. Mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering van een gemeente kunnen geen beroep doen op de Beelsfundatie, omdat een bijdrage van de Beelsfundatie wordt ingehouden op hun uitkering.

De Beelsfundatie gaat zeer vertrouwelijk om met aanvragen en steunverleningen aan individuen. Alleen de Administrateurs (het bestuur) zijn op de hoogte van de aanvragen en toekenningen en zij leggen daarover geen verantwoording af aan de 3 Curators en het College van Kiezers (zo genoemd door oprichter Beels en te begrijpen als de toezichthouders respectievelijk de personen die de Administrateurs aanwijzen).

Als de uitkering ten goede komt aan individuele personen in Helmond en directe omgeving kan ook een rechtspersoon een beroep doen op de Beelsfundatie.