Aanvraagprocedure Beelsfundatie

Een aanvraag kan worden ingediend bij de secretaris of de overige Administrateurs (zie Contact) via secretaris@beelsfundatie.nl. 

Om de aanvraag goed en snel te kunnen beoordelen, moet de aanvraag voldoen aan enkele voorwaarden:

 1. De aanvraag moet bij voorkeur digitaal via het e-mailadres secretaris@beelsfundatie.nl worden ingediend;
 2. De betrokkene dient woonachtig te zijn in Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Someren of Mierlo (niet Geldrop);
 3. De aanvraag moet volledig zijn en moet het volgende bevatten:
  1. Een volledig ingevuld Aanvraagformulier Beelsfundatie, ed waarin overzicht van inkomsten en uitgaven en stand van zaken met betrekking tot eventuele schulden is opgenomen,
  2. Kopie van paspoort of ID,
  3. Bewijstukken waar inkomen uit blijkt,
  4. Kopie van afschriften bankrekening(en) van de laatste maand,
  5. Kopie van belastingaangiften en –aanslagen indien van toepassing.
 4. Het verdient aanbeveling om de aanvraag te laten voorbereiden door uw hulpverleningsinstantie. Dit kan zijn de contactpersoon bij de gemeente, LEV-groep of andere hulpverleners.

De Administrateurs van de Beelsfundatie kunnen contact met de aanvrager dan wel zijn of haar hulpverlener. Voor een snelle beoordeling is een adequate beantwoording van de vragen van belang.